Privacy policy

1. Wlascicielem marki TAR oraz serwisu internetowego tar-design.pl jest firma NCART Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 39 pawilon nr 9, 00-867 Warszawa, KRS 0000245512, NIP 527-10-00-612, adres email: biuro@tar-design.pl. TAR pozyskuje dane osób fizycznych dokonujących nabycia towaru oferowanego w sklepie prowadzonym za pośrednictwem strony internetowej tar-design.pl (dalej: Dane osobowe).

2. Pozyskiwanie Danych osobowych, ich gromadzenie oraz inne przetwarzanie odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: Ustawa) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).

3. Administratorem Danych osobowych jest Weronika Rudkiewicz-Mitchell.

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania umowy sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego prowadzonego przez TAR. Podstawę prawną przetwarzana stanowi art. 6.1 pkt b) RODO.

5. Odbiorcami danych osobowych będą: pracownicy TAR, oraz podwykonawcy.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących TAR w związku ze sprzedażą danego towaru, nie  krócej jednak niż przez 3 lata.

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia Danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Danych Osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa Danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy oraz RODO.

10. Podanie Danych osobowych jest konieczne dla nabycia towaru oferowanego w sklepie prowadzonym za pośrednictwem strony internetowej tar-design.pl , a konsekwencją niepodania Danych osobowych będzie niemożność nabycia tego towaru.

11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

12. tar-design.pl korzysta z usługi Google Analytics. Google Analytics wykorzystuje technologię COOKIES. Witryna zapisuje w pełni ANONIMOWE informacje dotyczące m.in. zachowania użytkowników korzystających ze strony tar-design.pl, ich przybliżonej lokalizacji czy używanej przeglądarki. Dane te są gromadzone w celach statystycznych i umożliwiają TAR-design.pl poprawę jakości świadczonych usług. Google Analytics nie gromadzi ŻADNYCH Danych osobowych i nie umożliwia identyfikacji użytkownika.